Dostępność – konsultacje społeczne MIiB

Standardy dostępności budynków

Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa prowadzi konsultacje dokumentu „Standardy dostępności budynków dla osób z niepełnosprawnościami mając na uwadze koncepcję uniwersalnego projektowania”.

Prosimy o zapoznanie się z poniższym dokumentem i wniesienie uwag oraz/lub propozycji zapisów na adres biuro@izbaarchitektow.pl do 10 lipca 2017 r.

standardy-dostepnosci

Dostępność – konsultacje społeczne MIiB