Chętnych do społecznej pracy w ciałach pomocniczych Krajowej Rady IARP zapraszamy do zgłaszania się do Mazowieckiej Okręgowej Izby Architektów RP celem uzyskania rekomendacji. Czytaj Więcej

warsztaty-ab-grafika1

Warsztaty studenckie organizowane przez A&B wraz z Politechniką Rzeszowską i krakowskim Uniwersytetem Pedagogicznym.Czytaj Więcej

Po dokonaniu ponownej analizy zagadnienia, w zakresie stosowania normy  PN-ISO 9836:1997 (Właściwości użytkowe w budownictwie – Określanie i obliczanie wskaźników powierzchniowych i kubaturowych) przekazujemy zmodyfikowane stanowisko w stosunku do treści opinii prawnej zamieszczonej na stronie MaOIARP.Czytaj Więcej