Rozszerzona edycja warsztatów on-line z kompetencji miękkich

 • ASERTYWNOŚĆ
  Asertywność w zawodzie architekta

  13 października 2022 r., początek godz. 16:00
 • PLANOWANIE
  Planowanie i organizacja czasu pracy w zawodzie architekta
  27 października 2022 r., początek godz. 16:00
 • NEGOCJACJE
  Zaawansowany trening negocjacji dla architektów
  8 listopada 2022 r., początek godz. 16:00
 • MEDIACJE
  Sztuka mediacji – komunikacja bez przemocy dla architektów

  17 listopada 2022 r., początek godz. 16:00
 • BYĆ LIDEREM
  Architekt w roli menedżera. Nowoczesny leadership
  24 listopada 2022 r., początek godz. 16:00

Warsztaty prowadzi Kinga Wdowicka, Coach ICC, Mediator VCC, Trener Biznesu.

Więcej o programie każdego z warsztatów oraz o sposobie zgłoszenia, danych do faktury, a także o możliwości uczestnictwa w warsztatach dla osób nienależących do MaOIARP w linku:  Warsztaty z umiejętności “miękkich” (płatne)