Archiwum kategorii: kategoria02

Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii informuje o prowadzonych pracach legislacyjnych

Celem nowelizacji jest dodanie przepisów przejściowych, w zakresie wymagań dotyczących oszczędności energii i izolacyjności cieplnej w rozporządzeniu w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

Czytaj dalej Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii informuje o prowadzonych pracach legislacyjnych

Architektura kryzysu klimatycznego – kształtowanie przestrzeni publicznych i miejskich ekosystemów odpornych na zagrożenia spowodowane zmianami klimatycznymi.

Mazowiecka Okręgowa Izba Architektów zaprasza na wykład on-line w dniu 27 listopada o godzinie 13:00.

Czytaj dalej Architektura kryzysu klimatycznego – kształtowanie przestrzeni publicznych i miejskich ekosystemów odpornych na zagrożenia spowodowane zmianami klimatycznymi.