Narodowy Instytut Architektury i Urbanistyki ogłasza pierwszą polską edycję międzynarodowego konkursu Unii Architektów – Golden Cubes Awards, przeznaczonego dla osób, szkół, organizacji i instytucji zajmujących się powszechną edukacją architektoniczną.

Czytaj Więcej

Gmina Myszków we współpracy ze Stowarzyszeniem Architektów Polskich SARP Oddział w Częstochowie ogłaszają Konkurs otwarty, jednoetapowy, realizacyjny na koncepcję architektoniczną rewitalizacji centrum Myszkowa.

Czytaj Więcej

„NSA rozstrzygał spór o to, czy dwa budynki wielorodzinne, pomimo iż są postawione na jednym fundamencie i mają jeden wspólny garaż podziemny, w świetle prawa budowlanego i wymogów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego mogą być uznane za dwa budynki wolnostojące.” 

Czytaj Więcej

Od 7 do 19 stycznia 2020 r. przyjmowane będą zgłoszenia grup przedszkolnych klas 1-3 szkoły podstawowej. W drugim etapie naboru studenci i absolwenci wydziałów architektury i innych wydziałów sztuk projektowych wybiorą placówki, w których będą mogli prowadzić zajęcia. Listę zakwalifikowanych par (przedszkole/szkoła + architekt) pojawi się 3 lutego br. na stronie Narodowego Centrum Kultury.

Czytaj Więcej

Miłych chwil spędzonych z Bliskimi życzy Rada Mazowieckiej Okręgowej Izby Architektów RP.