Informacja o trybie przeprowadzenia zjazdu

Komisja skrutacyjna w składzie Piotr Glegoła – Przewodniczący Komisji, Łukasz Górzyński – Sekretarz, Krzysztof Nowak – Członek Komisji, na podstawie § 15 ust. 3 Regulaminu organizacji i trybu przeprowadzania zjazdów oraz wyborów do organów jednostek organizacyjnych samorządu zawodowego architektów Izby Architektów RP, informuje, iż w głosowaniu Delegatów na Zjazd Okręgowy MaOIA RP nad wyborem korespondencyjnej formy XXII Zjazdu Mazowieckiej Okręgowej Izby Architektów RP nie uzyskano wymaganej większości 2/3 głosów.