Zmiany podatkowe w perspektywie ustaw „ Nowy Ład Podatkowy” – szkolenie dla architektów MaOIARP

Nowe zasady opodatkowania prowadzonej działalność gospodarczej w 2022 r.

Autor: dr Krzysztof Biernacki
Absolwent Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu (Uniwersytetu Ekonomicznego) oraz Uniwersytetu Wrocławskiego. Doktor nauk ekonomicznych oraz magister prawa. Doradca podatkowy.

Obecnie łączy pracę naukową z praktyką na rynku doradztwa dla przedsiębiorców w zakresie obsługi podatkowej, prawa handlowego oraz rynku kapitałowego. Czytaj dalej Zmiany podatkowe w perspektywie ustaw „ Nowy Ład Podatkowy” – szkolenie dla architektów MaOIARP

Lista nowo wybranych Delegatek i Delegatów na zjazd okręgowy

Podczas zebrań obwodowych wybraliśmy delegatów na zjazd okręgowy MaOIA RP na czas trwania czteroletniej kadencji. 

Gratulujemy nowo wybranym Delegatkom i Delegatom!

Czynne uczestnictwo w pracach samorządu zawodowego jest jednym z etapów rozwoju zawodowego. Napełnia nas dumą to, że tyle młodych osób zgłosiło swój akces do wzięcia odpowiedzialności za funkcjonowanie Mazowieckiej Okręgowej Izby Architektów RP.

Zadania zjazdu okręgowego określa artykuł 18 w. w. Ustawy o samorządach zawodowych architektów i inżynierów budownictwa:

Art. 18. Kompetencje okręgowego zjazdu izby

Okręgowy zjazd izby:

1) ustala zasady gospodarki finansowej okręgowej izby oraz uchwala budżet okręgowej izby;

2) rozpatruje i zatwierdza sprawozdania z działalności okręgowej rady izby, okręgowej komisji rewizyjnej, okręgowej komisji kwalifikacyjnej, okręgowego sądu dyscyplinarnego i okręgowego rzecznika odpowiedzialności zawodowej;

3) udziela absolutorium okręgowej radzie izby;

4) ustala liczbę członków organów oraz szczegółowe zasady organizacji organów okręgowej izby i tryb ich działania;

5) wybiera przewodniczących i członków organów okręgowej izby, o których mowa w art. 14 organy okręgowych izb i ich kadencja, ust. 1 pkt 2-5, oraz okręgowego rzecznika odpowiedzialności zawodowej;

6) wybiera delegatów na Krajowy Zjazd Izby;

7) odwołuje członków organów izby przed upływem kadencji;

8) podejmuje uchwały w innych sprawach objętych zakresem działania izby.”

Tak określone zadania wymagają od delegata/delegatki roztropnego i wnikliwego zapoznania się ze sprawozdaniami przekazywanymi przez Radę, Sąd Dyscyplinarny, Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej, Komisję Kwalifikacyjną oraz Komisję Rewizyjną Mazowieckiej Okręgowej Izby Architektów RP. Dokumenty te zostaną przekazane przed terminem okręgowego zjazdu przypadającego na koniec marca 2022 r. Uchwała w sprawie daty zjazdu zostanie podjęta przez Radę MaOIA RP w stosownym czasie.

Lista Delegatek i Delegatów na zjazd okręgowy znajduje się w zakładce Działalność.

 

Polskie nominacje do Nagrody Miesa van der Rohe 2022 w Warszawskim Pawilonie Architektury ZODIAK

Zespół ZODIAKU Warszawskiego Pawilonu Architektury wraz z Oddziałem Warszawskim SARP oraz Fundacją im. Miesa van der Rohe serdecznie zapraszamy na wystawę „Mies van der Rohe Award 2022 | polskie nominacje”. Wystawa prezentowana będzie w ZODIAKU Warszawskim Pawilonie Architektury od 11 grudnia 2021 r.
ZODIAK Warszawski Pawilon Architektury
Pasaż Stefana Wiecheckiego „Wiecha” 4
wt. – pt. godz. 15-19
sob. – ndz. godz. 12-19
Wstęp wolny.
Zwiedzanie odbywa się przy zachowaniu zasad bezpieczeństwa sanitarnego w trakcie epidemii.
Liczba osób jednocześnie przebywających w pawilonie będzie limitowana.

New mindset for High-Quality Baukultur in Europe – o przyszłości zawodu architekta

Szanowne Koleżanki, Szanowni Koledzy,

oto zaproszenie na międzynarodową debatę dotyczącą przyszłości zawodu architekta. Wydarzenie to odbywa się w ramach projektu Erasmus+ BuildDigiCraft: New mindset for High-Quality Baukultur in Europe będącego efektem współpracy pomiędzy 8 krajami regionu Morza Bałtyckiego https://www.builddigicraft.eu/

Projekt wpisuje się w idee programu New European Bauhaus i zawiera wzajemne powiązania nowych narzędzi cyfrowych z tradycyjnymi technikami rzemiosła budowlanego, obecną praktyką projektową oraz wartościami stojącymi za procesem kształtowania środowiska zbudowanego. Program poszukuje odpowiedzi na pytanie jak będzie wyglądał zawód architekta w przyszłości.
Nowy Europejski Bauhaus nadaje kulturowy i kreatywny wymiar Europejskiego Zielonego Ładu stawiając za cel wzmocnienia zrównoważonego rozwoju i innowacyjności w środowisku zabudowanym.
Wydarzenie odbędzie się w ramach Gdańskiej Debaty Publicznej we wtorek, 07.12.2021 w godzinach 14:00 – 16.00 za pośrednictwem platformy zoom.

Link do debaty: https://hcu-hamburg.zoom.us/j/81123871762

Meeting-ID: 811 2387 1762

Kenncode: 642592

Zapraszamy!

Rejestracja:
https://cloud.hcu-hamburg.de/nextcloud/apps/forms/omL5n7SSCKs3yHGg
Kontakt: Emiliya Popova build-digi-craft@hcu-hamburg.de

Znajdziecie tam także interesujące informacje na temat samego programu BuildDigiCraft: New mindset for High-Quality Baukultur in Europe.

Poszukujemy autorów projektu architektonicznego lub ich spadkobierców

Szanowne Koleżanki, Szanowni Koledzy,

Na zlecenie właściciela obiektów przygotowujemy projekty modernizacji i przebudowy budynków handlowo-usługowych:

  • w Toruniu przy ul. Mikołaja Reja 15,
  • Inowrocławiu przy ul. Bp. Antoniego Laubitza 3,
  • w Warszawie przy ul. Światowida 41.

Wszystkie powstały w podobnym okresie 2000-2002 dla sieci marketów Leader Price.

Poszukujemy autorów projektu architektonicznego lub ich spadkobierców.

 

Gdyby ktoś z Koleżanek lub Kolegów miał informacje na ten temat to proszę o kontakt:

arch. Maciej Sołyga

501472716

maciej.solyga@mspracownia.pl

Wytyczne dotyczące egzaminu na uprawnienia w sesji zimowej, grudzień 2021

Nowe informacje w zakładce UPRAWNIENIA

Sesja XII.2021 – zalecenia NIZP-PZH dotyczące działań mających na celu ograniczenie ryzyka związanego z przenoszeniem się wirusa SARS-CoV-2 – (Sesja XII.2021 – zalecenia NIZP-PZH dotyczącye działań mających na celu ograniczenie ryzyka związanego z przenoszeniem się wirusa SARS-CoV-2)

Sesja XII.2021 – wytyczne dotyczące przeprowadzania egzaminów na uprawnienia budowlane organizowanych przez okręgowe komisje kwalifikacyjne – (Sesja XII.2021 – wytyczne dotyczące przeprowadzania egzaminów na uprawnienia budowlane organizowanych przez okręgowe komisje kwalifikacyjne)

Remontujemy biuro!

Szanowni Państwo
Uprzejmie informujemy, iż w dniach 8 – 15 listopada 2021 r. włącznie biuro Mazowieckiej OIA RP będzie nieczynne – w tych dniach zostanie przeprowadzony remont pomieszczeń.
W czasie trwania remontu biuro będzie niedostępne dla interesantów,  wszelkie dyżury stacjonarne – odwołane, a kontakt z biurem będzie możliwy  tylko drogą e-mailową: mazowiecka@izbaarchitektow.pl

Przepraszamy za niedogodności.