Archiwum kategorii: ogłoszenia biura

Treningi sportowe w 2024 r.

Szanowne Koleżanki i Koledzy:
lubimy sport i chcemy to wykorzystać.

Proponujemy systematyczne treningi
TENIS STOŁOWY – piątki 16:00-18:00 (SOLEC Warszawa)
KRĘGLE – poniedziałki 18:00-20:00 (WARSZAWIANKA)
Ruch to zdrowie.
Mamy zaproszenie do organizowanych przez Izbę Lekarską treningów i lig sportów drużynowych. Rozważamy możliwość udziału, ale decyzja zależy od Was.
Do końca marca przyjmujemy deklaracje udziału zawodniczek i zawodników, a wtedy oszacujemy nasz sportowy potencjał.
Ze sportowym pozdrowieniem,

Łukasz Górzyński, przewodniczący Rady Mazowieckiej OIARP

Kształtowanie przestrzeni – konkurs 2024

Izba Architektów RP zaprasza uczniów szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych do udziału w XI edycji konkursu Kształtowanie Przestrzeni. Tegoroczny temat to „Kiedyś w przyszłości”. Uczestnicy mogą startować indywidualnie lub w zespołach do pięciu osób. Praca konkursowa musi zostać przesłana w formie elektronicznej, na planszy odpowiadającej wymiarom 50×70 cm, ale jej poszczególne elementy mogą być wykonane w dowolnej technice. Na stronie konkursowej: http://www.kształtowanieprzestrzeni.pl/konkurs2024  znajduje się regulamin, szczegółowy opis zadania (zał. nr 2), schemat planszy (zał. nr 3) oraz formularz umożliwiający przesłanie pracy wraz z niezbędnymi załącznikami.

Termin składania prac upływa 15 maja 2024 r.

Pula nagród to 20 000 PLN. Na zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody rzeczowe i dodatkowe niespodzianki w trakcie uroczystej gali wręczenia nagród, która odbędzie się w czerwcu 2024 r. w Warszawie. Najwyżej ocenione prace wywalczą nagrody pieniężne dla szkoły lub placówki laureatów. 

Czytaj dalej Kształtowanie przestrzeni – konkurs 2024

Egzaminy na uprawnienia w 2024 r.

Krajowa Komisja Kwalifikacyjna Izby Architektów RP uprzejmie informuje, że termin egzaminu pisemnego na uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej we wszystkich rodzajach i specjalnościach nadawanych przez Izbę Architektów RP, wymienionych w ustawie Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 682 ze zm.):

  1. do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń;
  2. do projektowania bez ograniczeń;
  3. do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń;
  4. do projektowania i kierowania robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie;
  5. do projektowania w ograniczonym zakresie;
  6. do kierowania robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie.

został wyznaczony:

  • w sesji letniej na dzień 7 czerwca 2024 r. o godz. 10:00
  • w sesji zimowej na dzień 22 listopada 2024 r. o godz. 10:00

Ponadto, Krajowa Komisja Kwalifikacyjna wskazuje, że ostateczny termin na złożenie wniosków związanych z postępowaniem kwalifikacyjnym o przystąpienie do egzaminu o nadanie uprawnień budowlanych w specjalności architektonicznej:

  • w sesji letniej przypada na dzień 7 marca 2024 r.
  • w sesji zimowej przypada na dzień  22 sierpnia 2024 r.

Komisja Kwalifikacyjna Mazowieckiej Okręgowej Izby Architektów RP uprzejmie informuje, że powyższe terminy składana wniosków dotyczą zarówno wniosków o przeprowadzenie postępowania kwalifikacyjnego oraz o nadanie uprawnień budowlanych w specjalności architektonicznej, jak i wniosków o ponowne przystąpienie do egzaminu o nadanie uprawnień w specjalności architektonicznej.

Szczegóły w zakładce UPRAWNIENIA.

Pożegnanie

Ze smutkiem zawiadamiamy, że zmarł

dr inż. arch. Adam Kowalewski

architekt IARP, urbanista, urzędnik państwowy i dyplomata, wiceminister gospodarki przestrzennej i budownictwa (1989–1992), ambasador RP w Kenii (1992–1996), przewodniczący Głównej Komisji Architektoniczno-Urbanistycznej (2007-2014), członek Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN.

Bliskim i Przyjaciołom składamy serdeczne kondolencje.

 

Szkice Architektoniczne – BUDMA

Trwa kolejna edycja konkursu “Szkice Architektoniczne”.
Tym razem hasło przewodnie brzmi: “Do źródeł witalności – czyli woda w architekturze.” Konkurs adresowany jest do studentów kierunków architektonicznych oraz uczniów szkół średnich. Prace można zgłaszać do 9 stycznia 2024 r.
Jury wybierze 10 nominowanych, a wyniki ogłoszone zostaną 31 stycznia 2024 r. podczas Międzynarodowych Targów Budownictwa i Architektury BUDMA 2024.