Jak co roku pomagamy, przekazując 1% podatku z rozliczenia rocznego PIT. Benio jest synkiem dwojga młodych architektów, choruje na rdzeniowy zanik mięśni.

Czytaj Więcej

6. edycja Nagrody Architektonicznej Prezydenta m.st. Warszawy. Chcemy wybrać najlepsze realizacje ukończone i otwarte w 2019 roku. Wskażcie budynek, wydarzenie, przykład nowego życia budynków (rewitalizacji, modernizacji, renowacji, konserwacji) lub przestrzeń publiczną, która Waszym zdaniem zasługuje na tę prestiżową Nagrodę.

Czytaj Więcej

Izba Architektów RP, przy dużym wsparciu i zaangażowaniu Wielkopolskiej OIARP, jest po raz kolejny partnerem przy organizacji Międzynarodowych Targów Budownictwa i Architektury BUDMA 2020 w Poznaniu.

Czytaj Więcej

Narodowy Instytut Architektury i Urbanistyki ogłasza pierwszą polską edycję międzynarodowego konkursu Unii Architektów – Golden Cubes Awards, przeznaczonego dla osób, szkół, organizacji i instytucji zajmujących się powszechną edukacją architektoniczną.

Czytaj Więcej

Gmina Myszków we współpracy ze Stowarzyszeniem Architektów Polskich SARP Oddział w Częstochowie ogłaszają Konkurs otwarty, jednoetapowy, realizacyjny na koncepcję architektoniczną rewitalizacji centrum Myszkowa.

Czytaj Więcej

„NSA rozstrzygał spór o to, czy dwa budynki wielorodzinne, pomimo iż są postawione na jednym fundamencie i mają jeden wspólny garaż podziemny, w świetle prawa budowlanego i wymogów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego mogą być uznane za dwa budynki wolnostojące.” 

Czytaj Więcej