W ramach projektu „Warszawa ma standardy!” zapraszamy na webinar pt.:
TGSI – systemy nawigacji dla osób niewidomych w przestrzeni – produkty, sposoby, organizacji, sposób użytkowania, trwałość i czytelność rozwiązań 25 listopada 2020 na platformie Zoom, w godzinach 9.00 – 12.00.

Czytaj Więcej

Stanowisko Ministerstwa Rozwoju i Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego w sprawie interpretacji art. 29 ust. 4 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane w brzmieniu nadanym ustawą z dnia 13 lutego 2020 r. o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 471, z późn. zm.).

Czytaj Więcej

“Nowe” Rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego, 28 października 2020 r., godzina 17:00

Czytaj Więcej