Archiwum kategorii: Zasady uzgodnione

Uzgodnione zasady postępowania SKZ i sądy konkursowe

Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego m.st. Warszawy – składanie wniosków do 25 czerwca


Urząd m. st. Warszawy informuje o przystąpieniu do sporządzania zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego m.st. Warszawy

Czytaj dalej Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego m.st. Warszawy – składanie wniosków do 25 czerwca